Onze kredietrapporten

Kredietrapport bedrijven Compleet Nederland6,95

Dit kredietrapport verstrekt door Kredietrapportaanvragen.nl is het meest verkochte kredietrapport van Nederland. Het kredietrapport is volledig actueel zodat u inzicht krijgt in de kredietwaardigheid van het door u opgevraagde bedrijf. Zo kunt u voor slechts 6,95 zien tot welk bedrag in euro’s (€) het verantwoordelijk wordt geacht om zaken met dit bedrijf te doen. Het kredietrapport is vooral gericht op de financiële gesteldheid van het bedrijf.

Verder omvat dit kredietrapport een Score en een Kredietlimiet. (Aanbevolen voor orders tot € 20.000,-).
Meer informatie over het Kredietrapport bedrijven Compleet Nederland

Kredietrapport bedrijven Excellent Nederland14,95

Dit kredietrapport verstrekt door Kredietrapportaanvragen.nl is het allerbeste actuele kredietrapport van Nederland. Het kredietrapport is opgesteld door D&B (Dun and Bradstreet) het grootste kredietinformatie bedrijf ter wereld. Het is iets duurder dan ons Compleet kredietrapport van 6,95 maar indien beschikbaar geeft het een zeer nauwkeurig beeld van de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf, zusterbedrijven, gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen vijf jaar, bestuurders die een bevoegdheid hebben en de bedrijfsmatige verbintenis met andere bedrijven.

Dit kan door samenwerking met partijen als: Dun and Bradstreet (D&B) en EDR. (Aanbevolen voor orders tot € 45.000,-)
Meer informatie over het Kredietrapport bedrijven Excellent Nederland

Kredietrapport bedrijven buitenland19,9524,95

Dit is ons voordelige Kredietrapport Buitenland waarmee u bedrijven in het buitenland kunt toetsen. Het is enkel beschikbaar voor de volgende landen: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland en Luxemburg. Dit buitenlandse kredietrapport is een volledig kredietrapport waarmee u een inzicht krijgt in de kredietwaardigheid van het door u opgevraagde bedrijf in het buitenland. Zo kunt u zien tot welk bedrag in euro’s (€) het verantwoordelijk wordt geacht om zaken met het desbetreffende bedrijf te doen. Het kredietrapport is vooral gericht op de financiële gesteldheid van het bedrijf. Verder omvat dit kredietrapport een Score en een Kredietlimiet. (Aanbevolen voor orders tot € 5.000,-)
Meer informatie over het Kredietrapport bedrijven buitenland

Kredietrapport bedrijven wereldwijd39,00

Dit kredietrapport buitenland (wereldwijd) vertrekt door Kredietrapportaanvragen.nl is een goed kredietrapport om buitenlandse bedrijven te checken op hun kredietwaardigheid. Ons kredietrapport geeft u een kredietadvies zodat u weet tot welk bedrag het bedrijf kredietwaardig word geacht. Omdat bedrijven in elk land zich moeten houden aan andere deponeringsregels zijn de financiële gegevens zoals gewend bij onze Nederlandse kredietrapporten vaak niet inzichtelijk.

Dit kan door samenwerking met partijen als: Dun and Bradstreet (D&B) (Aanbevolen voor orders tot € 15.000,-)
Meer informatie over het Kredietrapport bedrijven wereldwijd

KvK-uittreksel2,35

Een kvk uittrekstel is een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen.

Daarnaast vindt u informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en) en geeft het duidelijkheid of de inschrijving geen ongewenste postreclame of verkoop aan de deur wil.

Meer informatie over het KvK-uittreksel

UBO onderzoek16,95

De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijke belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

Instellingen die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindelijk belanghebbende, van een zakelijk relatie te achterhalen.

Met de UBO controle voorkomt u dat meewerkt aan criminele praktijken. De UBO controle is wettelijk verplicht. 
Meer informatie over het UBO onderzoek

Compliance bedrijfscontrole (WBFT)3,95

De compliance (WBFT, wet bekostiging financieel toezicht) bedrijfscontrole geeft weer of het bedrijf en of de bestuurder voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en negatieve media.

Weet met wie je zaken doet! 
Meer informatie over de Compliance bedrijfscontrole (WBFT)

Kredietrapport MKB Nederland16,95

De MKB controle is speciaal ontwikkeld voor het controleren van eenmanszaak, VOF of maatschap. Dit is nodig omdat een eenmanszaak, VOF of maatschap niet jaarlijks hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel hoeft te deponeren.

Naast de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf vindt er indien beschikbaar een controle plaats op het betaalrisico van de vennoten. Daarnaast vindt er een BTW nummer controle, curatele insolventie directeur(en) en persoonscontrole plaats.

Dit MKB kredietrapport is daarnaast uiteraard een volledig kredietrapport waarmee u een inzicht krijgt in de kredietwaardigheid van het door u opgevraagde bedrijf. Zo kunt u zien tot welk bedrag in euro’s (€) het verantwoordelijk wordt geacht om zaken met dit bedrijf te doen. Het kredietrapport is vooral gericht op de financiële gesteldheid van het door u op te vragen bedrijf. Verder omvat dit kredietrapport een Creditscore en een Kredietlimiet. (Aanbevolen voor orders tot € 5.000,-) 
Meer informatie over het Kredietrapport MKB Nederland

Kredietrapport personen Nederland, EDR2,95

De kredietwaardigheid van een persoon (consumenten) is moeilijk van het gezicht af te lezen. Iemand kan veel schulden hebben en toch in een dure auto rijden. Om voor u toch een indicatie van kredietwaardigheid te krijgen, werken wij hierin samen met EDR consumenten toetsing.
Het Personen kredietrapport van EDR is voor u de oplossing die tijdens het acceptatieproces kan worden ingezet om actief kredietrisico’s bij uw klanten te reduceren. Met een minimale input krijgt u direct een indruk over het betalingsgedrag van uw potentiële klant (consument). Wij leveren via de koppeling met EDR u in enkele seconden de zekerheid om een zakelijke relatie aan te gaan of andere maatregelen te nemen om uw kredietrisico te managen.

Meer informatie over het Kredietrapport personen Nederland, EDR

Kredietrapport personen uitgebreid4,95

Het kredietrapport personen uitgebreid controleert op persoons en adresgegevens, insolventies en ondercuratelestelling. Ook geeft het weer welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres. Daarnaast krijgt u uiteraard een betalings-risico en de kredietwaardigheid van de opgeven persoon, adres en postcode.

De kredietwaardigheid van een persoon toetsen is belangrijk dit omdat het moeilijk van het gezicht af te lezen is of iemand schulden heeft. Wij werken voor deze toetsing o.a. samen met Focum. 
Meer informatie over het Kredietrapport personen uitgebreid